Utylizacja zużytych materiałów eksploatacyjnych z drukarek

Autor: kilof11w | Kategorie:
Tagi: karta przekazania odpadu, puste tonery, puste tusze, skup tonerów, skup tuszy, zużyte tonery
07. września 2015 11:16:00

Pojęcie energii jest nadzwyczaj szerokie. Mówiąc o niej można mieć na myśli np. energię chemiczną zgromadzoną w połączeniach powstających między atomami budującymi cząstką cukru, bądź energię mechaniczną potrzebną do wtrącenia w ruch na przykład roweru. Niezależnie z jakim rodzajem energii mamy styczność, jej działanie zbiega się do 2 sposobów: przenoszenia energii oraz jej przemiany. Przenoszenie energii jest zdarzeniem polegającym na wysyłaniu dowolnej jej części z jednego miejsca w inne. Istnieje wiele pochodzeń, z jakich da się pozyskać energię wykorzystywaną w przemyśle, służącą do ogrzewania, czy oświetlania domów. Niestety po pewnym czasie te źródła, z jakich dotychczas wydobywaliśmy energię zużyją się. Dlatego coraz częściej szuka się alternatywnych jej pochodzeń. przypuszcza się, że w przyszłości będzie można czerpać energię z takich źródeł jak: wiatr i woda, słońce, źródła geotermalne lub ciepło nagromadzone we wnętrzu Ziemi. 1. Energia uzyskiwana z wiatru i wody. Wiejący wiatr jest po prostu, poruszającymi się z dużą szybkością masami powietrza. Energia uzyskiwana z siły wiatru jest przeobrażana w szczegółowo do tego celu przystosowanych turbinach wiatrowych. Nie powodują one zagrożenia dla środowiska, w wyniku ich pracy nie powstają żadne zanieczyszczenia, jedyną ich wadą jest głośna praca generatorów. Wiatraki napędzane wiatrem nie są również miłym dla oka widokiem. Wiatraki napędzane siłą wiatru nie są nowym wymysłem. Wcześniej Persowie żyjący w VI w naszej ery, wykorzystywali młyny wiatrowe (wiatraki) do mielenia ziaren. Pierwsze wiatraki używane w Europie były wiatrakami kozłowymi, czyli obrotowymi. Wspólnie z upływem czasu ludzie wynajdywali nowe sposoby na to jak wykorzystać energię wiatru. Stosowali wiatraki, z tak opracowanym mechanizmem przekładek, aby mogły unosić worki napełnione ziarnem. W Holandii stosuje się wiatraki w celu osuszenia terenów sąsiadujących z morzem. Mimo, iż wiatraki posiadają wiele zalet, to jednak ich główną wadą, jest uzależnienie ich funkcjonowania od warunków pogodowych. Jeśli danego dnia nie wieje wiatr korzystanie z takich urządzeń jest niemożliwe. Mimo to w wielu krajach nadal funkcjonują młyny poruszane wiatrakami. W pewnych regionach popularne są, wprawiane w ruch siłą wiatru, pompy łopatkowe, stosowane do pompowania wody, z niejednokrotnie niezwykle głębokich studni. Wspomniane urządzenia pompujące, określa się wiatrakami, choć w zasadzie są one silnikami lub pompami czerpiącymi energię z wiatru. Typowy silnik napędzany wiatrem jest zbudowany z koła o średnicy wynoszącej około 4 m, do którego montuje się około dwudziestu, odpowiednio wyprofilowanych stalowych łopatek. Korzyścią energii elektrycznej produkowanej przez wiatraki napędzane wiatrem jest to, że z ekologicznego punktu widzenia jest ona czysta. Czyli przy jej powstawaniu nie spala się paliw, a co za tym idzie nie produkuje się spalin. Podobnie energia generowana z wody jest "czysta ekologicznie". Energia, która wprawia w ruch koła wodne, powstaje dzięki przepływie wody, wynikającego z różnicy stanów górnego oraz dolnego biegu rzeki. Istnieje dziś klika elektrowni wodnych, w których turbiny generatora prądu są napędzane wodą niesioną przez rzeki. Projekty zmierzające do zużycia pokładów energii niesionych przez fale morskie i oceaniczne, znajdują się na razie w fazie eksperymentalnej. 2. Energia słoneczna. Do powierzchni naszej planety dociera co roku ogromna ilość energii. Jest ona blisko dziesięć razy większa od ilości energii która zawarta jest we wszystkich pokładach paliw kopalnych oraz rezerwach uranowych odkrytych na świecie. Energię słoneczną można stosować podobnie jak w elektrowniach, jak i prywatnych gospodarstwach domowych. Mniej więcej 50% promieniowania wysyłanego przez Słońce dociera bezpośrednio do jej powierzchni. Energię słoneczną użytkuje się w niektórych krajach w celu zaopatrzenia w nią sprzętów gospodarstwa domowego. Aby można było z niej skorzystać także w nocy, można składować energią słoneczną w akumulatorach. Należałoby wspomnąć, że część energii, którą uzyskuje się z baterii słonecznych, zależy jedynie od intensywności padającego na nie światła słonecznego, a nie od temperatury otoczenia. Możne więc instalować baterie słoneczne nawet w krajach, znajdujących się blisko bieguna. 3. Energia geotermalna. Określenie energia geotermalna odnosi się do energii cieplnej zmagazynowanej w wodach geotermalnych. Źródłem ogrzewającym wody podziemne jest gorące wnętrze naszej planety, dlatego można zakładać, że z tej energii można przez cały czas korzystać. Aby dostać się do wód geotermalnych, należy dowiercić się na głębokość na jakiej zalegają gorące wody, a następnie w niedalekiej odległości od pierwszego odwiertu wykonać kolejny, przez który da się czerpać wodę geotermalną. Uzyskana dzięki tej metodzie energia może być zużyta np. do ocieplania pomieszczeń domowych. Byłoby wspaniale, gdyby w niedalekiej przyszłości zwiększył się popyt na alternatywne źródła energii i użycie czerpanej z nich energii. Bez wątpienia czynnikiem w dużej mierze ograniczającym wykorzystanie energii geotermalnej, słonecznej, wodnej, czy energii wiatru jest duża cena potrzebnych do jej przetwarzania instalacji. Bez wątpienia dużą korzyścią analizowanych wyżej źródeł energii jest fakt, że są one całkowicie niegroźne dla środowiska naturalnego. I może właśnie ten fakt będzie miał duże znaczenie o wzroście ich popularności w nieodległej przyszłości. www.ekoswiat.eu